POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Illuma Clinique se aliniază la standardele europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”).

Protecția datelor personale este importanta pentru noi, iar prin această politica de confidențialitate dorim vă aducem la cunoștință modalitatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal si în care ne asigurăm că acestea sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal in cadrul grupului Illuma Clinique, format din societățile indicate mai jos:

 • ILLUMA AESTHETIC CLINIQUE S.R.L., număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui: J37/984/2019, cod unic de înregistrare: 41358821, sediu social: Municipiul Bârlad, Strada Stefan Cel Mare, Nr. 9, Birou Nr.7, Etaj 1, Județ Vaslui.
 • ILLUMA SERVICES S.R.L., număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui: J37/19/2020; cod unic de înregistrare: 41880514, sediu social: Municipiul Bârlad, Strada Stefan Cel Mare, Nr. 9, Birou Nr.8, Etaj 1, Județ Vaslui.

In realizarea scopurilor indicate in prezenta politica de confidențialitate, societățile au calitatea de operator de date cu caracter personal si vor fi denumite in cele ce urmează „Illuma Clinique”.

Având in vedere faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă o necesitate pentru prestarea serviciilor medicale, a procedurilor estetice, a tratamentelor cosmetologice si furnizarea de produse cosmetice, in derularea activității Illuma Clinique se angajează să protejeze intimitatea clienților săi și își ia foarte în serios responsabilitatea privind securitatea informațiilor acestora. In acest sens, ne angajam sa asiguram conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal si bunele practici in domeniu, precum si asigurarea unui climat de transparenta, siguranță si încredere.

Aveți posibilitatea de a ne contacta în orice moment, utilizând datele de contact de mai jos:

E-mail: contact@illumaclinique.ro.

Telefon: 0752 924 538

Adresă de corespondență: Strada Ștefan Mihăileanu, nr. 35, Sector 2, București

Scopul și temeiul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal

Illuma Clinique procesează datele clienților in vederea prestarea efectiva a serviciilor solicitate, inclusiv prin identificarea lor, înregistrarea programării tratamentelor si serviciilor medicale , furnizarea produselor cosmetice selectate, organizarea consultațiilor online, la solicitarea acestora.

De asemenea, datele dumneavoastră personale mai pot fi prelucrate in următoarele scopuri:

 1. Crea si gestiona contul de client creat pe site-ul nostru https://illumaclinique.ro, inclusiv pentru administrarea oricăror programe de loialitate sau recompensare;
 2. Îndeplinirea obligațiilor legale, cu privire la arhivare, sănătate, securitate, evidente, comunicări si/sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat abilitate.
 3. Efectuarea unor sondaje cu privire la produsele si serviciile oferite in vederea îmbunătățirii acestora;
 4. Comunicare newsletter, informații despre ofere, noutăți, trenduri in materie de îngrijire, atunci când exista consimțământul dumneavoastră expres in acest scop;
 5. Gestionarea activității financiare a Illuma Clinique;
 6. Detectarea si prevenirea fraudelor si a altor activități ilegale sau neautorizate;
 7. Monitorizarea si evaluarea conformității cu politicile si standardele de calitate stabilite in cadrul Illuma Clinique;
 8. Soluționarea cererilor formulate de către autoritățile publice;
 9. Apărarea drepturilor si intereselor Illuma Clinique in instanță, in cazul unei dispute.

Vă rugăm să rețineți că Illuma Clinique colectează și prelucrează doar acele informații/date personale care sunt absolut necesare a fi colectate și procesate în scopul desfășurării activității în condiții cat mai bune, de a oferi servicii calitative si pentru a veni în întâmpinarea cerințelor clienților. Va asiguram ca nu folosim datele dumneavoastră in scopul transmiterii de comunicări comerciale si de marketing, si nu le transmitem pentru astfel de scopuri unor terți, cu excepția cazurilor in care exista consimțământul dumneavoastră expres in acest scop.

Temeiurile pentru care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal:

 1. prelucrarea este necesara in vederea stabilirii unui diagnostic medical, de furnizare de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor si serviciilor de sănătate (art. 9 alin. 2 lit. h din GDPR).
 2. Prestarea serviciilor, procedurilor estetice, tratamentelor cosmetologice si furnizarea de produse cosmetice, respectiv încheierea si executarea contractului la care sunteți parte ( 6 alin. 1 lit. b din GDPR);
 3. obligație legala a Illuma Clinique, atunci când prelucrarea este necesara in vederea respectării unei prevederi legale, cum ar fi fotografierea sau filmarea pacientilor atunci cand imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului, arhivarea dosarelor medicale, raportarea/comunicarea către autorități publice a anumitor aspecte legate de activitatea desfășurată ( 6 alin. 1 lit. c din GDPR);
 4. interesul legitim al Illuma Clinique, pentru activități precum apărarea in justiție a drepturilor si intereselor societății, administrarea corecta a afacerii (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR);
 5. consimțământul dumneavoastră expres pentru transmiterea informațiilor despre ofere, noutăți, trenduri in materie de îngrijire corporală și facială, produse, invitații la evenimente etc. ( 6 alin. 1 lit. a din GDPR).
 6. in eventualitatea unei urgente medicala sau alte situații in care va aflați in incapacitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la prelucrare, va informam ca este posibila prelucrarea datelor dumneavoastră in scopul protejării intereselor dumneavoastră vitale sau alte unei alte persoane fizice ( 6 alin. 1 lit. d din GDPR).
 7. in anumite situații, este posibila prelucrarea datelor dumneavoastră din motive de interes public in domeniul sănătății publice ( 6 alin. 1 lit. e din GDPR).

Categoriile de date personale pe care le colectam

Datele cu caracter personal pe care este posibil sa le prelucram sunt obținute direct de la dumneavoastră si/sau rezultate in urma prestării serviciilor medicale, a procedurilor estetice, respectiv a tratamentelor cosmetologice si pot include următoarele categorii:

 1. Date personale de identificare: nume, prenume, sex, vârsta, CNP, datele aferente cărții de identitate/pașaport, si cetățenie, după caz.
 2. Date de contact: adresa de corespondenta, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de email;
 3. Detalii de plata, cum ar fi: date de facturare, informații legate de contul bancar, datele cardului cu care efectuați plata serviciilor prestate, precum si pentru elaborarea de rapoarte financiare/contabile si de activitate;
 4. Date sensibile: date medicale (simptome, afecțiuni, rezultate investigații, tratament, recomandări medicale, date din fisa medicala, date despre istoricul medical, raport de evaluare pentru alegerea celui mai potrivit tratament și verificarea neîncadrării în lista de contraindicații aferentă fiecărui tratament), date biometrice si date genetice, date cu referire speciala la calitatea de suspect sau diagnosticul de infectat cu virusul COVID-19.
 5. Imaginea dumneavoastră (foto/video), atunci când aceasta este necesara pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului, in conformitate cu prevederile Normei de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. Menționăm ca Illuma poate prelucra imaginea dumneavoastră (foto/video) si in scop de promovare, însă doar in situația in care va exprimați acordul expres in acest sens.

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal indicate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveți in vedere faptul ca in lipsa acestora nu este posibilă prestarea serviciilor solicitate de dumneavoastră.

Destinatarii datelor dumneavoastra personale

Illuma Clinique va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. Menționăm in acest sens următoarele categorii de astfel de destinatari:

 1. Parteneri si medici colaboratori cu care Illuma Clinique a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a se asigura securitatea datelor personale;
 2. Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
 3. Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);
 4. Instanța competentă din România sau din alt stat, in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Illuma Clinique;
 5. Persoane juridice cu care Illuma Clinique se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastră in virtutea obligațiilor legale ce ne revin in calitate de furnizor de servicii medicale.

Stocarea datelor

Durata  de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal depinde de natura procesării, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislației specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligațiile legale privind arhivarea.

Va informam ca datele dumneavoastră personale nu vor fi reținute o perioada mai mare decât cea necesara pentru prestarea serviciilor medicale sau cea prevăzută in legislația aplicabila domeniului in care activam.

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In prezent, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunoștință faptul ca, la acest moment, Illuma Clinique nu transfera si nu intenționează sa transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale. In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom informa in prealabil in acest sens.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Va informam ca, în calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Securitatea datelor dumneavoastră

Illuma Clinique a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal de accesul neautorizat și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunoștință următoarele:

 • Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
 • Limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea sa fie prelucrate doar de catre angajații sau colaboratorii care au nevoie de acces la informații in vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau contractuale;
 • Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;
 • Auditarea furnizorilor pentru a se asigura protecția datelor prelucrate, in conformitate cu legislația aplicabila.

Drepturile dumneavoastra privind procesarea datelor personale

 • Dreptul de a ști ce date personale va sunt procesate/Dreptul de acces – Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de către Illuma Clinique.
 • Dreptul de a rectifica datele – Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dumneavoastră, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, va puteți adresa Illuma Clinique la datele de contact indicate mai sus.
 • Dreptul de a fi uitat – de a fi șters din baza de date – Illuma Clinique urmărește să prelucreze și să păstreze datele doar atât timp cât acest lucru este necesar. Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal pe care le deținem, urmând ca Illuma Clinique sa va informeze cu privire la posibilitatea ștergerii acestora, luând in considerare si obligațiile legale, interesul legitim sau alte circumstanțe ce necesita păstrarea datelor in continuare.
 • Dreptul de retragere a consimțământului – Aveți dreptul de a solicita retragerea consimțământului in situațiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimțământului dumneavoastră. Menționăm ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ați furnizat Illuma Clinique într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și aveți dreptul de a cere transmiterea acestor date altui operator de date cu caracter personal.
 • Dreptul de restricționare la utilizarea datelor cu caracter personal – Aveți dreptul de a cere restricționarea prelucrării de către Illuma Clinique a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal – Aveți dreptul de a va opune prelucrării de către a datelor tale cu caracter personal;
 • Dreptul de a face o reclamație – Aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, Romania, website: dataprotection.ro